Εντολή Παραλαβής Εξωτερικού

  01

  Διεύθυνση παραλαβής

  02

  Διεύθυνση προορισμού

  03

  Πληροφορίες αποστολής

  04

  Βασικές πληροφορίες